קורס משק חקלאי במקווה ישראל

קורס משק חקלאי מתקיים בביה"ס החקלאי מקווה ישראל בחולון, בו נמצאים מסגרות חינוך משק חקלאי. בנוסף, יש במתחם אתרים היסטוריים לשימור וקבלת מבקרים.
הקורס מתקיים בימים ג' וד' כאשר הגעה וחזרה להתנסות מתבצעת עם ההסעות ונמצאים במתחם במשך כל יום הלימודים. העמדות מותאמות לכל תלמיד על פי צרכיו ורצונותיו.

העמדות המוצעות

עמדת רפת

בעמדה זו התלמיד יסייע בניקיון והאכלה של הפרות והעגלים, וכן, בחליבה של הפרות.

עמדת גן בוטני

בעמדה זו התלמיד יתנסה בשימור ותחזוקה של הצמחייה בגן.

עמדת חממות

בעמדה זו התלמיד יעבוד בעבודות גינון וחקלאות בתוך החממות ובשטחי החקלאות שמחוץ להן.

עמדת לול

בעמדה זו התלמיד יאסוף ביצים מלולי התרנגולות ויסדר את הביצים על פי מיון מכונה בתבניות קרטון.

עמדת חדר אוכל ומטבח

בעמדה זו התלמיד יסייע בפעולות בסיסיות של בישול סידור חדר האוכל ותפקידים נוספים במטבח.